Změna trvalého pobytu v roce 2020

Změna trvalého bydliště s sebou nese spoustu neodkladných povinností. Změna adresy je pouhou pomyslnou špičkou ledovce zařizování na úřadech. Respektive pomyslný počátek cesty. Co vše potřebujete k úspěšnému vyřízení změny trvalého bydliště? Na které úřady se obrátit? Jaké dokumenty vyplnit? Které doklady je potřeba vyměnit a kde změnu bydliště hlásit? To vše se dozvíte v našem dnešním článku.

Kde vyřídím změnu trvalého pobytu? Potřebuji souhlas vlastníka?

To jsou asi dvě první otázky, které vás v situaci, kdy hodláte měnit trvalý pobyt, napadnou. Připravte se na to, že přihlášku budete podávat v místě, kam se stěhujete. V případě menší obce navštívíte obecní úřad, v případě většího města vyhledejte úřad městské části nebo městského obvodu. Tam podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Budete potřebovat doklad totožnosti a také doklad o tom, že máte právo užívat nemovitost, ve které chcete zřídit trvalý pobyt.

Jestliže jste vlastníkem zapsaným v katastru, úřad tento fakt ověří sám. Jste majitelem družstevního bytu? Budete muset doložit ještě potvrzení o členství. Nebo jste v nemovitosti nájemníkem? K potvrzení práva ji užívat vám postačí nájemní smlouva. Úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti budete potřebovat pouze tehdy, kdy nájemní smlouvu nemáte.


Na kterých úřadech musím hlásit změnu trvalého bydliště? Které doklady musím vyměnit?

Některé úřady budete muset navštívit a změnu trvalého bydliště osobně nahlásit. Další si informaci o změně samy zjistí ze základních registrů. Následující seznam prosím berte pouze jako vodítko. Každý z vás může mít i závazky k dalším institucím, kterým je povinen změnu hlásit (další pojišťovny, zaměstnavatel, banky, telefonní operátoři apod.).

Doklady, které se mění:

1) Občanský průkaz
O nový občanský průkaz musíte zažádat do 15 dnů od přihlášení k trvalému pobytu. Učinit tak můžete na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

2) Malý technický průkaz vozidla
Pokud jste majitelem vozidla, do deseti dnů musíte změnu nahlásit na kterémkoliv registru vozidel. Registrační značky vám zůstávají, ať už se stěhujete v rámci republiky kamkoliv. Dostanete nový malý techničák, ten velký bude doplněn o nové údaje.

Úřady, kam změnu hlásíte:

1) Zdravotní pojišťovna
Přestože jsou zdravotní pojišťovny napojeny na základní registry, ohlašovací povinnost přetrvává. Změnu musíte dle zákona nahlásit do 30 dnů.

2) Živnostenský úřad
Jako podnikatelé máte povinnost hlásit změnu trvalého pobytu živnostenskému úřadu do 15 dnů pouze v případě, že měníte také sídlo podnikání. Někdy se však také sídlo mění automaticky. A to tehdy, kdy jste v minulosti uvedli, že vaše sídlo bude vždy shodné s trvalým bydlištěm.

3) Správa sociálního zabezpečení
Také správa sociálního zabezpečení je napojena na základní registry a o změně bydliště se tak dozví. Nemáte ani povinnost ji hlásit. Pokud ovšem nejste příjemcem důchodu. V takovém případě změnu hlásit musíte.

4) Úřad práce
Když jste vedeni v jeho evidenci jako uchazeči o zaměstnání, máte přiznánu podporu v nezaměstnanosti nebo dávky pomoci v hmotné nouzi, máte povinnost změnu bydliště hlásit ve lhůtě 8 dnů.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů