Trvalý pobyt na úřadě

Trvalý pobyt na úřadě od roku 2017 s jasným cejchem

Do konce roku 2016 nebylo podle údajů v občanském průkazu na první pohled patrné, že máte trvalý pobyt na sídle ohlašovny. V České republice je celkem okolo 6250 adres městských a obecních úřadů. Pokud jste tak měli v občanském průkazu uvedenu adresu trvalého pobytu například na ulici Tyršova 108, nikoho na první pohled nenapadlo, že se jedná o adresu městského úřadu v Příbrami. Záznam o trvalém pobytu se tak tvářil naprosto nevinně a solidně. To se potom v roce 2017 rapidně změnilo. Od roku 2017 je při trvalém pobytu hlášeném na ohlašovně městského nebo obecního úřadu tento fakt jasně vyznačen. Tedy že se nejedná o standardní adresu, ale o adresu úřední. Tuto adresu získáte tak, že stávající objekt bydlení zanikne nebo ztratíte užívací titul k nemovitosti. To znamená, že nemovitost prodáte, skončí vám nájemní nebo podnájemní smlouva, případně se odstěhujete například od rodičů. Vlastník nemovitosti má v těchto  případech právo oficiálně požádat o vaše odepsání z trvalého pobytu. A úřad jeho žádosti vyhoví.

 

Proč si lidé zřizují trvalý pobyt na úřední adrese?

Důvodů může být mnoho. Základním a legitimním důvodem je fakt, že nemají jinou možnost. Nájemní smlouva zakládá možnost zřídit si trvalé bydliště i v nemovitosti, která není vaše. Oproti tomu podnájemní smlouva už tuto možnost primárně nenabízí. U podnájemní smlouvy musí být výslovně uveden souhlas majitele s trvalým pobytem. Pokud majitel svůj souhlas jasně neudělí a vy tedy nemáte možnost se k trvalému pobytu přihlásit, ohlašovna vás přihlásí na svou adresu. Další možností je prodej nemovitosti, ve které máte trvalý pobyt. Nový vlastník potom podá žádost o zrušení vašeho trvalého pobytu. A místní úřad mu vyhoví. Vás osloví s dotazem na nový trvalý pobyt. Pokud nemůžete žádný doložit, získáváte trvalý pobyt na úřadě. To byly základní a spíše procesní důvody. Mnoho lidí má ovšem i osobní důvody. Co takhle školky a školy pro děti? Může se stát, že se přestěhujete se svou novou rodinou z rodného domu do většího města. Trvalý pobyt máte hlášený ještě u svých rodičů. A vaše děti také. Což o to, vám by to ani tak nevadilo. Ale najednou má dítě tři roky, má nastoupit do školky a vy do práce. Ale nastoupit do školky, která je vzdálená sedmdesát kilometrů od domova? Toto řešení by neprospělo asi nikomu. Dalším motivem, který se bohužel objevuje ve spojitosti s trvalým pobytem na úřední adrese velmi často, je to, že se lidé chtějí schovat před dluhy a před exekutory. Také proto přistoupili čeští zákonodárci k tomu, že na občanském průkazu bude uveden i fakt, že se jedná o adresu ohlašovny. Opatření má snížit možnost zneužívání. Aby na ohlašovnách zůstali k trvalému pobytu hlášeni jen ti, kteří opravdu žádný domov nemají. Bezdomovců je prý v Česku kolem 70 000. Trvalý pobyt na úřadech má ovšem téměř 400 000 lidí. Tedy mnohonásobně vyšší počet.

Výhody a nevýhody tohoto řešení

Trvalý pobyt na úřadě je primárně určen pro opravdu potřebné osoby v tíživé životní situaci. Tedy pro bezdomovce, kteří skutečně nemají kde bydlet. Nemá příliš smysl zabývat se jeho výhodami. Běžný občan se do této situace může dostat v podstatě jen v případě, že bydlí v podnájmu, přičemž si majitel nemovitosti výslovně nepřeje zřízení trvalého pobytu. Poté není zbytí. Za výhodu můžeme považovat snad jen fakt, že se na občanském průkazu na zadní straně nevyskytuje prázdná kolonka. To je samozřejmě řečeno v nadsázce. Prázdná kolonka se tam objevit nesmí. A tady se dostáváme k největší nevýhodě. Kdy u trvalého pobytu na svém občanském dokladu je uvedeno, že vlastně „bydlíte“ na radnici. A to rozhodně nepůsobí dobře ani důvěryhodně. Jen si představte, že s takovým průkazem jdete žádat o zaměstnání. Nebo se jím prokazujete na poště. Prostě nic, čím byste se chtěli chlubit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů