Jak zrušit trvalý pobyt? Podejte návrh a prokažte důvod.

Trvalý pobyt občana může zrušit ohlašovna. A to pouze z moci úřední nebo z podnětu návrhu. V zásadě existují 3 hlavní důvody pro zrušení trvalého pobytu.

  • Občan, který je v objektu hlášen k trvalému pobytu, již nemá žádné zákonné právo nemovitost využívat, nebo už ji skutečně nevyužívá.
  • Přihlášení k trvalému pobytu bylo založeno na základě neplatných nebo padělaných dokladů.
  • Není možno dále vést trvalý pobyt v evidenci z toho důvodu, že nemovitost, ve které byl pobyt hlášen, už zanikla, nebo již není způsobilá k užívání.

 

Kdo a kde podává návrh?

Pokud jste majitelem předmětné nemovitosti, jste také oprávněnou osobou. Návrh podáváte na ohlašovně. Tou je obecní nebo městský úřad, v případě větších měst je to úřad městské části nebo  obvodu.

Co s sebou? V prvé řadě určitě občanský průkaz k prokázání totožnosti. Pokud jste vlastníkem nemovitosti zapsaným v katastru, ohlašovna by měla být schopna si tuto skutečnost ověřit pomocí dálkového přístupu. Kdybyste chtěli mít jistotu, můžete se prokázat vlastním výpisem z katastru nebo kupní smlouvou k nemovitosti, případně potvrzením o členství v družstvu, pokud se jedná o družstevní byt.

Oprávněnou osobou se stáváte také tehdy, kdy jste nájemcem nemovitosti s platnou smlouvou prokazující právo k užívání. Tato situace může nastat například v případě, že odhlašujete bývalého partnera nebo zletilé dítě.

 

Návrh na zrušení místa trvalého pobytu

Dokumentem, který předkládáte, je návrh na zrušení místa trvalého pobytu. Jednotný formulář ovšem neexistuje. Návrh tedy sepisujete vlastními slovy. Popište důvody, které vás k podání návrhu vedou. Budete muset prokázat, že osoba už na vaší adrese nebydlí. Vhodným způsobem je například dokument ukončení nájemní smlouvy.

Další možností je, že daná osoba na vaší adrese už nebydlí, často vám dluží i za poslední nájem, a vy nemáte ani ponětí, kde se skutečně zdržuje. Do návrhu popište nepříjemnosti spojené s nekomunikací nájemníka. Těmi mnohdy bývají třeba návštěvy exekutora na adrese vaší nemovitosti.

 

Co když osoba s odhlášením souhlasí, ale nemá si kam přehlásit trvalý pobyt?

Výhodnou možností je pro takového člověka zařídit si virtuální trvalý pobyt. Pokud by totiž nedošlo k přihlášení dalšího trvalého pobytu, ohlašovna občana přihlásí na úřad. Takový člověk potom nevypadá důvěryhodně a může mít problémy s případným uzavřením další nájemní smlouvy nebo při hledání zaměstnání. Virtuální trvalý pobyt na prestižní adrese je výborným řešením situace.

Pokud hledáte i místo podnikání OSVČ, nebo adresu, kam umístíte sídlo své firmy, podívejte se na naši nabídku.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů