Co je trvalý pobyt

Co je trvalý pobyt a k čemu slouží

Pro začátek je třeba vyzdvihnout fakt, že trvalý pobyt je především evidenční údaj, který si každý volí. Nezakládá tedy právo danou nemovitost obývat. A zároveň si můžete adresu trvalého pobytu zvolit všude tam, kde k tomu majitel nemovitosti dá souhlas. Nebo pokud se prokážete platnou nájemní smlouvou. Pozor ovšem na podnájemní smlouvu. Ta na rozdíl od nájemní smlouvy nemůže sama o sobě sloužit jako podklad pro zapsání trvalého pobytu. Každý občan České republiky má úředně zavedeno právě jedno místo trvalého pobytu. Toto místo musí být objektem určeným k bydlení, ubytování nebo pro individuální rekreaci a je označeno číslem popisným, evidenčním nebo orientačním. Místo trvalého pobytu musíte ohlásit na příslušné ohlašovně. Tou je nejčastěji obecní úřad. Případně úřad městské části v územně členěných statutárních městech.

Údaj o trvalém pobytu slouží převážně potřebám státních institucí. Tedy všem úřadům a soudům. Z pohledu státního aparátu tedy jste k zastižení na adrese trvalého pobytu. V reálném životě se ovšem velmi často dostáváte do situace, kdy svůj trvalý pobyt nahlašujete i jiným osobám. Například v zaměstnání, při studiu, v zařízení pro předškolní výchovu svých dětí, v jejich škole, u lékaře a na mnoha dalších místech.

Trvalý pobyt a registr obyvatel

Informační systém evidence obyvatel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje mimo jiné také trvalý pobyt občanů. Adresa trvalého pobytu je potom dle tohoto zákona uvedena v základním registru obyvatel. V registru obyvatel jsou dále vedeny údaje o jméně a příjmení, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, případně také informace k datové schránce občana. Registr obyvatel je přístupný pověřeným úřadům a institucím. A například také soudu. Pro nahlížení do registru musí být právní důvod. Nahlížení do registru se zaznamenává do systému. Na vlastní žádost můžete dostat výpis z registru vážící se k vašim vlastním údajům.

Registr obyvatel versus běžný život

I v běžném každodenním životě se často dostanete do situace, kdy sdělujete místo svého trvalého pobytu. Běžným příkladem je nástup do zaměstnání, kde uvádíte trvalý pobyt do pracovní smlouvy. Nebo například školské zařízení, kde nastupují vaše děti. Tam se standardně hlásí trvalý pobyt dětí i obou jejich rodičů.

 

Kdy je trvalý pobyt rozhodujícím kritériem?

Důležitost trvalého pobytu na dobré adrese si většinou neuvědomíte, dokud se neobjeví nějaké problémy. Ty mohou nastat na základě různých životních situací. Možná jste právě v situaci, kdy máte trvalý pobyt nahlášen na obecním úřadě. A chcete si zařídit živnost. V tu chvíli zjistíte, že na adrese ohlašovny mít sídlo firmy nemůžete. Nebo jste matka samoživitelka a zjistíte, že máte nárok na sociální dávku. Z úřadu ovšem odcházíte s verdiktem, že díky trvalému pobytu hlášenému na adrese, kde jsou hlášeni také ostatní lidé, na sociální dávku nedosáhnete. Přestože jinak byste na ni nárok měli.

I vy sami se můžete najednou ocitnout v situaci, kdy svými osobními problémy nechcete zatěžovat svou rodinu nebo blízké. V takové chvíli sice ještě problém nenastal, ale velmi reálně hrozí. A vy hledáte možnosti, jak ochránit ty, na kterých vám nejvíce záleží. Často je také potřeba vyřešit běžné provozní záležitosti. Přestěhujete se za prací do hlavního města. Trvalý pobyt vás a vašich dětí zůstane u vašich rodičů, protože ten výhodný podnájem, který jste si pracně sehnali, nahlášení trvalého pobytu neumožňuje. Jdete přihlásit děti do místní školky a školy. A najednou je problém na světě. Vaše děti mají totiž spádovou školku a školu v místě trvalého pobytu, které je ovšem momentálně sto kilometrů daleko. Díky naší jednoduché službě nyní můžete problémy s adresou trvalého pobytu vyřešit během chvilky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů